Programpunkter:

Våren 2018
Torsdag den 15 februari kl. 14.00 Folktro med Christer Lindqvist
Torsdag den 1 Mars kl. 14.00 Seniorshop Modevisning och försäljning av kläder
Torsdag den 15 mars kl. 14.00 Tre damer på Huseby med Lisbeth Eriksson
Tisdag den 20 mars kl. 14.00 Årsmöte

Lördag 24 mars kl 09.00 – ca 12.00 Herr frukost Jan- Åke Dellberg berättar minnen från sin tid som kvarterspolis och han berättar om sitt idrottsintresse (förhandsanmälan senast 21 mars).
Torsdag den 12 april kl. 14.00 Omsorgsförvaltningen. Information från biståndshandläggare samt Henrik Rossling pratar om elektronisk tillsyn.

Torsdag den 26 april kl. 14.00 Melodier vi minns med Torgny Samuelsson och Viola Hjelm
Onsdag den 9 maj kl. 10.00-16.00 Öppet Hus. Cirkeldeltagarna visar sina alster

Hösten 2018
Torsdag den 27 september kl. 14.00
Torsdag den 11 oktober kl 14.00
Torsdag den 25 oktober kl. 14.00
Torsdag den 8 november kl. 14.00
Torsdag den 22 november kl. 14.00
Torsdag den 6 december kl. 14.00