Priser

Hyra (Förbund och föreningar dagtid): 30 SEK/timme.
Hyra privatpersoner: 800 SEK. (+ 100 SEK om de vill duka dagen innan och städa dagen efter).
Hyra organisationer: 800 SEK (+100 SEK om de vill duka dagen innan och städa dagen efter).
Hyra för vävlokalen per termin: 3000 SEK.
De olika kurserna betalar en avgift per deltagare och termin: 150 SEK.
Kostnad för att bränna en liten pjäs i brännugnen: 5 SEK.
Kostnad för att bränna en lite större pjäs i brännugnen: 10 SEK

Blädderblocksblad: 7 SEK/blad

Kaffe/te: 10 SEK
Mjuk kaka: 10 SEK
Kaffe + bulle + småkaka: 20 SEK
Kaffe + bulle + småkaka + mjuk kaka: 30 SEK.
Kaffe + enkel fralla: 20 SEK
Kaffe + dubbel fralla: 30 SEK
Kaffe + smörgås: 35 SEK
Öl eller vatten: 10 SEK
Kaffe med dopp vid underhållning: 45 SEK
Herrfrukost 60 SEK